Regler och vanliga frågor

Inpassering
Vi är ett gym med stängd dörr så du kommer bara in om du är medlem eller på annat sätt fått tillräde av vår personal.
När medlemmen besöker Xplore Fitness skall han/hon varje gång checka in via appen  (eller med tagg om man har den lösningen)

Otillåten användning av medlemstagg
Det är inte tillåtet att låna ut sitt konto eller på annat sätt släppa in en annan person på Xplore Fitness Träningscenter. Den medlem som olovligen tar med eller släpper in en annan person in i Xplore Fitness lokaler kan komma att stängas av. De förskottsbetalda medlems- och träningsavgifterna återbetalas ej om detta sker. Den person som olovligen tar sig in i Xplore Fitness lokaler utan giltigt träningskort kommer att polisanmälas för olaga intrång samt debiteras 500 kr. Oannonserade kontroller kommer att ske. Man kan köpa engångsträningar här och vill en kompis provträna så går den in här

Utpassering
Medlemmen ska vara ute ur lokalen vid tiden för stängning. Det vill säga att eventuell dusch och omklädning ska ske innan den aktuella öppettiden är till ända. På vissa tider på kvällar och är grinden in på gården stängd och de som har träningskort hos oss har fått kod till den.

Intervalltimer
Vi har i de flesta av våra rum/salar intervalltimer och till de flesta så fungerar samma fjärrkontroller (en timer i lilla salen har egen fjärrkontroll). I stora salen finns dessutom en TV med Chromecast som man kan casta upp en timer på (t.ex. Flex Timer) om någon redan använder den andra timern. Är det andra som tränar i salen/rummet och timern går så fråga om någon använder den innan ni använder den själv. Det finns ett antal förprogrammerade program på de flesta timer. Snälla ändra inte inställningar på dem (1-9) utan programmera knappen 0 istället.

Musik
Det finns någon typ av musikpelare i nästa varje utrymme som man kan koppla upp sig mot med bluetooth via sin mobil. I de två salarna kan man även använda surfplattan som sitter vid mixerbordet. Är ni flera som tränar samtidigt så ha en kommunikation om vad för musik som ska spelas och vilken volym det ska vara. Ha en PT en klient så se till att inte ha högre volym än att de kan prata med varnadra. Vi spelar inte musik som kan betraktas som kränkande mot folkgrupper, religioner eller kön mm.

Salar & Redskap
När det är gruppträningspass i salen så har de förtur till redskap. Behöver du något redskap i salen så är det OK att hämta det (är du osäker på om det skall användas i passet så prata med instruktören). Är det få deltagare på passen kan du ev. få plats att träna på sidan om, men det skall alltid diskuteras med instruktören. Våra lokaler kan också hyras ut till företag/föreningar/barnkalas/svensexor och det är då inte möjligt att vara i salen som de hyrt (se bokningssystemet för att se när lokalerna är bokade. När det är PT-grupper (PT Small Group i schemat) i salen kan du träna i salen (såvida det inte står annat i bokningssystemet), men PT-gruppen har förtur till redskap, musik och timer. Våra PT och deras klienter har förtur till redskap, musik (även volym) och timer.
Gymdelen finns alltid tillgänglig såvida vi inte anordnar något större event.

Magnesium
Vi tillåter magnesium men ni får köpa eget. Dock får ni inte ha flytande magnesium då det är svårt att få bort från golv och redskap. Om du använt magnesium och det hamnat på golvet t.ex. genom att du spillt, att det dammar när du sätter det på händerna eller att du har händerna i marken (handstående eller armhävningar) så får du gärna dammsuga/våttorka bort det så att golvet blir rent. Dammsugare och våtmopp finns vid musiken i stora salen, uppe på loftet och ute i gymmet vid hadfatet.

Undanplockning
Ställ tillbaka redskap och vikter där de skall vara. Vi har försökt märka upp vart de skall vara. Kom ihåg att du inte får blockera nödutgångar. Är du sist i träningssalen så vrid ner volymen på musiken, stäng av ev. påslagna fläktar och stäng ev. öppna dörrar/fönster.

Film och foto
Det händer ibland att vi filmar eller tar foton på våra träningspass och sedan lägger ut dem på sociala medier eller använder i marknadsföring. Säg till instruktören om du inte vill vara med på dessa filmer/bilder.

Barn 
Medlemmar får gärna ta med sig barn när de kommer och tränar gruppträningspass (eller egenträning), under förutsättning att barnen är så pass självgående att de inte behöver springa in till er i salen under pågående pass. De får inte leka runt i gymmet utan sitter med er eller ute i loungedelen. Om ni märker att det inte fungerar får ni tyvärr avbryta er egen träning för att lösa det. Barnen får inte förtära mat, godis, läsk/festis i salarna eller gymmet utan det bör ske i loungedelen eller i köket. Se också till att plocka undan allt som barnet lekt med.
Det finns möjlighet att hyra lilla salen för 300 kr/h (för medlemmar) om ni vill ta mer barnen och leka/bygga hinderbanor mm.

Åldersgränser
Från 13 år kan man träna tillsammans med målsman/vuxen på våra pass (undantag om ensamträning kan göras med dialog med föräldrar). Från 16 år kan man träna ensam på våra pass, men man behöver målsmans tillstånd .

Kan jag överlåta mitt medlemskap?
Det går att överlåta ett medlemskap vid ett tillfälle såvida det inte är betalt med friskvårdspengar. Det gäller under bindningstiden. Därefter går det inte att överlåta ett medlemskap eftersom det då är uppsägningsbart. Kostnad för överlåtelse är 50:-.

Kan jag frysa mitt kort?
Vi fryser medlemskap kostnadsfritt en gång per avtalsperiod. Avtalet kan frysas som längst tre månader. Vid frysning av avtal med bindningstid förskjuts avtalstiden. Avtalet kan frysas igen vid sjukdom och skada mot uppvisande av läkarintyg.

Vad gäller om jag vill säga upp mitt medlemskap?
Efter bindningstidens utgång är uppsägningstiden1 månad om du har autogiro. Du kan maila din uppsägning till oss. Observera att en makulering av ett autogiromedgivande är inte är detsamma som uppsägning av medlemskapet.

Betalning
Vi erbjuder betalning via autogiro, faktura, kort, swish och kontant betalning. Vi finns som val i Benify och tar även emot  Epassi (du köper själv via deras portal. När din bindningstid på autogirot går ut så höjs priset till det då gällande priset för avalet (om det höjts).

Hur arbetar Xplore Fitness Träningscenter mot användandet av doping på anläggningarna?
Otillåtna dopingpreparat är förbjudna. Bevisat nyttjande medför avstängning utan återbetalning i två år. Även nekande till test på anmodan genererar avstängning. Vårar anläggningar är öppna för Polisen i deras arbete att förhindra bruk och spridning av dopingpreparat.

Priser och prisändringar
Priset för de olika korttyperna är alltid det som anges i Xplore Fitness prislista för var tid. Träningsabonnemangen via autogiro är skyddade mot prishöjningar, utom de som beror på ökning av mervärdesskatt, under hela den obligatoriska 12 eller 6 månadersperioden. Förskottsbetalda avtal kan inte prisändras i efterhand. I de fall prishöjning kan ske för träningsabonnemang via autogiro måste denna aviseras minst 1 månad i förväg via brev eller e-post till den till Xplore Fitness senast anmälda adressen.