Regler och vanliga frågor

Inpassering
När medlemmen besöker Xplore Fitness skall han/hon varje gång vid inträdet hålla upp sin dörrtagg mot kortläsaren vid slutet av korridoren för att registrera sitt besök och därigenom få klartecken att komma in på anläggningen. Om medlemmen förlorar sin tagg eller den skadas så att det blir tekniskt obrukbart skall detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då utfärdar en ny dörrtagg mot en ersättning av 30 kr.

Otillåten användning av medlemstagg
Det är inte tillåtet att låna ut sin medlemstagg eller på annat sätt släppa in en annan person på Xplore Fitness Träningscenter. Den medlem som olovligen tar med eller släpper in en annan person in i Xplore Fitness lokaler kan komma att stängas av. De förskottsbetalda medlems- och träningsavgifterna återbetalas ej om detta sker. Den person som olovligen tar sig in i Xplore Fitness lokaler utan giltigt träningskort kommer att polisanmälas för olaga intrång samt debiteras 500 kr. Oannonserade kontroller kommer att ske. Man kan köpa engångsträningar här och vill en kompis provträna så går den in här

Utpassering
Medlemmen ska vara ute ur lokalen vid tiden för stängning. Det vill säga att eventuell dusch och omklädning ska ske innan den aktuella öppettiden är till ända.

Salar & Redskap
När det är gruppträningspass i salen så har de förtur till redskap. Behöver du något redskap i salen så är det OK att hämta det (är du osäker på om det skall användas i passet så prata med instruktören). Är det få deltagare på passen kan du ev. få plats att träna på sidan om, men det skall alltid diskuteras med instruktören. Våra lokaler kan också hyras ut till företag/föreningar/barnkalas/svensexor och det är då inte möjligt att vara i salen som de hyrt (se bokningssystemet för att se när lokalerna är bokade. När det är PT-grupper (PT Small Group i schemat) i salen kan du träna i salen (såvida det inte står annat i bokningssystemet), men PT-gruppen har förtur till redskap, musik och timer. Våra PT och deras klienter har förtur till redskap, musik (även volym) och timer.
Gymdelen finns alltid tillgänglig såvida vi inte anordnar något större event.

Magnesium
Vi tillåter magnesium men ni får köpa eget. Om du använt magnesium och det hamnat på golvet t.ex. genom att du spillt, att det dammar när du sätter det på händerna eller att du har händerna i marken (handstående eller armhävningar) så får du gärna dammsuga/våttorka bort det så att golvet blir rent. Dammsugare och våtmopp finns vid musiken i stora salen.

Undanplockning
Ställ tillbaka redskap och vikter där de skall vara. Vi har försökt märka upp vart de skall vara. Kom ihåg att du inte får blockera nödutgångar. Är du sist i träningssalen så vrid ner volymen på musiken, stäng av ev. påslagna fläktar och stäng ev. öppna dörrar/fönster.

Film och foto
Det händer ibland att vi filmar eller tar foton på våra träningspass och sedan lägger ut dem på sociala medier eller använder i marknadsföring. Säg till instruktören om du inte vill vara med på dessa filmer/bilder.

Barn (Den röda texten gäller nu i coroantider)
Du får inte ta med barn. Undantaget småbarn som sitter i vagn eller i babysitter hela tiden ni besöker oss.
Medlemmar får gärna ta med sig barn när de kommer och tränar gruppträningspass (eller egenträning), under förutsättning att barnen är så pass självgående att de inte behöver springa in till er i salen under pågående pass. Om du anser att de kan vara i andra salen och leka under tiden kan de göra det om ingen annan tränar där och att de inte stör det pågående passet genom att leka för högljutt.  Om ni märker att det inte fungerar får ni tyvärr avbryta er egen träning för att lösa det. Barnen får inte förtära mat, godis, läsk/festis i salarna eller gymmet utan det bör ske i loungedelen eller iköket. Se också till att plocka undan allt som barnet lekt med.

Åldersgränser
Från 13 år kan man träna tillsammans med målsman/vuxen på våra pass (undantag om ensamträning kan göras med dialog med föräldrar). Från 15 år kan man träna ensam på våra pass, men man behöver målsmans tillstånd .

Kan jag överlåta mitt medlemskap?
Det går att överlåta ett medlemskap vid ett tillfälle såvida det inte är betalt med friskvårdspengar. Det gäller under bindningstiden. Därefter går det inte att överlåta ett medlemskap eftersom det då är uppsägningsbart. Kostnad för överlåtelse är 250:-. Kontakta receptionen för hjälp.

Kan jag frysa mitt kort?
Vi fryser medlemskap kostnadsfritt en gång per avtalsperiod. Avtalet kan frysas som längst tre månader. Vid frysning av avtal med bindningstid förskjuts avtalstiden. Avtalet kan frysas igen vid sjukdom och skada mot uppvisande av läkarintyg.

Vad gäller om jag vill säga upp mitt medlemskap?
Efter bindningstidens utgång är uppsägningstiden 30 dagar om du har autogiro. Du kan maila din uppsägning till oss. Observera att en makulering av ett autogiromedgivande är inte är detsamma som uppsägning av medlemskapet.

Betalning
Vi erbjuder betalning via autogiro, faktura, kort, swish och kontant betalning. Vi finns som val i Benify och tar även emot  Friskvårdskuponger/Epassi och ActiWay.

Hur arbetar Xplore Fitness Träningscenter mot användandet av doping på anläggningarna?
Otillåtna dopingpreparat är förbjudna. Bevisat nyttjande medför avstängning utan återbetalning i två år. Även nekande till test på anmodan genererar avstängning. Vårar anläggningar är öppna för Polisen i deras arbete att förhindra bruk och spridning av dopingpreparat.

Priser och prisändringar
Priset för de olika korttyperna är alltid det som anges i Xplore Fitness prislista för var tid. Träningsabonnemangen via autogiro är skyddade mot prishöjningar, utom de som beror på ökning av mervärdesskatt, under hela den obligatoriska 12 eller 6 månadersperioden. Förskottsbetalda avtal kan inte prisändras i efterhand. I de fall prishöjning kan ske för träningsabonnemang via autogiro måste denna aviseras minst 30 dagar i förväg via brev eller e-post till den till Xplore Fitness senast anmälda adressen.