Företagsklasser

Varför bör era anställda träna?

Fysiskt aktiva medarbetare presterar ofta bättre och har mer energi än de som är fysiskt inaktiva. Dessutom förebygger man många förslitningsbesvär med rätt träning. Du som arbetsgivare bör se dina friskvårdsinsatser som investeringar och inte som en förmån för dina anställda. Det finns mycket pengar att spara genom att erbjuda dina anställda rätt friskvård eftersom du bl.a. kan minska sjukfrånvaron på jobbet. Hur mycket pengar du sparar per minskad sjukdomsdag skiljer sig från bransch till bransch, men det kan bli mycket pengar om man tänker att man måste ersätta personen med någon annan som kanske inte gör jobbet lika effektivt, måste ge andra medarbetare övertidsersättning för att täcka upp för den sjuke eller i värsta fall tappar affärer.

Läs mer om varför det är fördelaktigt för arbetsgivaren att erbjuda träning för sina medarbetare och vad du får för effekter av träning.

Så blir din friskvård lönsam

Träning på arbetsschemat sparar pengar

21 skäl att börja träna

Arbetsgivarens roll motionsfrämjande hälsopromotion (pdf)

Träning på arbetstid lönar sig

Vad kostar ökad sjukfrånvaro?

Hälsointerventioner på arbetsplatsen: Effekter på prestation, ork, motivation och konsekvenser för sjukskrivning, produktivitet och ekonomiskt utfall

Företagsklasser

Vill du erbjuda dina anställda en rolig och hälsofrämjande upplevelse så ska du kontakta oss!

Vi kan sätta ihop en eller flera träningsklasser där ni kommer till oss och kan använda våra stora lokaler och den uppsjö av redskap som vi använder där. Ni kommer garanterat bli trötta och ha roligt!. Vill ni att vi ska satsa mer på teambuilding så kan vi anpassa passen så att de innehåller par och gruppövningar. Genom att anordna gemensamma klasser på arbetstid där alla anställda är med så kommer man också åt de som i vanliga fall inte tränar alls, vilket antagligen är de som behöver det bäst.

Vill ni köra en kick-off i hälsans tecken kan vi anordna en halvdag med olika sorters träning.

Vi kan komma till er
Självklart kan vi även komma ut till er arbetsplats och hålla en klass där, om ni har passande lokaler. Om vädret tillåter kan vi också komma till er och hålla klasser utomhus (i en park nära er eller på parkeringen) då vi har en stor släpvagn som kan ta med massor av våra roliga redskap.

Klasser vi kan hålla är

X-fit klasser                        Cirkelstyrka

3D-Fys                                3D-Core

Box                                      Parövningsklasser

3D-Mobilty                         Gymnastikfys

Qigong

Föreläsningar/Workshops

Ni kanske behöver hjälp att motivera era anställda till träning. Många vet att träning är bra, men det kan vara ett stort steg att börja träna när man inte vet varför det är bra och hur man gör.
Några förslag på föreläsningar/workshops
● Vilka övningar bör jag göra och vilka bör jag undvika i gymmet?
● Hur tränar jag hemma?
● Vad är funktionell träning och hur tränar jag för bra funktion?
● Hur tränar jag med fria vikter?
● Att stärka upp sin bålstabilitet

Personliga program

Att ge de anställda en friskvårdspeng som de kan distribuera över själv kan vara bra, men det är oftast de som redan är aktiva som utnyttjar dessa erbjudanden. Undersökningar har visat att för att de som är fysiskt inakiva skall förändra sina vanor behöver man få personlig coachning.

Vi erbjuder er möjlighet att skapa personlig träningsprogram som era anställda kan följa när ni köper träningskort och sedan har vi regelbunda uppföljningar av dessa program. Vi kan också följa hur mycket den anställde tränar. Bäst resultat får ni om denna träning kan ske på arbetstid eftersom de anställda inte behöver prioritera in denna träning.