Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor utgör en del av avtalet om medlemskap mellan Xplore Fitness AB, org. nr. 559079-6529, Skomaskinsgatan 6, 702 27 Örebro, (”Xplore Fitness”) och den person som är namngiven i avtalet om medlemskap (”Medlem”), till vilket villkoren utgör en integrerad del. Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande. Genom att ingå avtalet om medlemskap accepterar Medlemmen även att följa Xplore Fitness vid var tid gällande förhållningsregler, policyer, riktlinjer, standarder.

 

Vad innebär avtals- eller bindningstid?
Avtalstiden är den tid en medlem bundit sig att betala en månadsavgift. Det är en form av avbetalning av ett medlemskap. Under bindningstiden dras en fastställd summa via autogiro månadsvis i förskott för kommande månad. Efter bindningstiden har Xplore Fitness rätt att prisjustera medlemskapet till ordinarie pris. Om kontot saknar täckning vid gireringstillfället tillkommer administrativ avgift på 50 k kr/månad. Ränta tillkommer med 2% per månad.

Kan jag överlåta mitt medlemskap?
Det går att överlåta ett medlemskap vid ett tillfälle. Det gäller under bindningstiden. Därefter går det inte att överlåta ett medlemskap eftersom det då är uppsägningsbart. Kostnad för överlåtelse är 550:-. Kontakta receptionen för hjälp.

Kan jag frysa mitt kort?
Vi fryser medlemskap kostnadsfritt en gång per avtalsperiod. Avtalet kan frysas som längst tre månader. Vid frysning av avtal med bindningstid förskjuts avtalstiden.   Avtalet kan frysas igen vid sjukdom och skada mot uppvisande av läkarintyg.

Vad gäller om jag vill säga upp mitt medlemskap?
Efter bindningstidens utgång är uppsägningstiden 1 månad om du har autogiro. Du kan säga upp ditt avtal via mail eller sms.
Observera! En makulering av ett autogiromedgivande är inte är detsamma som uppsägning av medlemskapet. Vid utebliven betalning skickas påminnelsefakturor vilka om betalning uteblir lämnas vidare till Svea Inkasso för indrivning.

Hur betalar jag för mitt medlemskap?
Vi erbjuder betalning via autogiro, faktura, swish och kontant betalning. Vi samarbetar även med E-passi och Benify.

Hur arbetar Xplore Fitness Träningscenter mot användandet av doping på anläggningarna?
Otillåtna dopingpreparat är förbjudna. Bevisat nyttjande medför avstängning utan återbetalning i två år. Även nekande till test på anmodan genererar avstängning. Vårar anläggningar är öppna för Polisen i deras arbete att förhindra bruk och spridning av dopingpreparat.

Priser och prisändringar

Priset för de olika korttyperna är alltid det som anges i Xplore Fitness prislista för var tid. Träningsabonnemangen via autogiro är skyddade mot prishöjningar, utom de som beror på ökning av mervärdesskatt, under hela den obligatoriska 12 eller 6   månadersperioden. Förskottsbetalda avtal kan inte prisändras i efterhand. I de fall prishöjning kan ske för träningsabonnemang via autogiro måste denna aviseras minst 60 dagar i förväg via brev eller e-post till den till Xplore Fitness senast anmälda adressen.

 

Inpassering

När medlemmen besöker Xplore Fitness skall han/hon varje gång vid inträdet checka in via vår app alternativt via en tagg om man använder det.

Otillåten användning

Det är inte tillåtet att låna ut sitt medlemskort eller på annat sätt släppa in en annan person på Xplore Fitness Träningscenter. Den medlem som olovligen tar med eller släpper in en annan person in i Xplore Fitness lokaler kan komma att stängas av. De förskottsbetalda medlems- och träningsavgifterna återbetalas ej om detta sker. Den person som olovligen tar sig in i Xplore Fitness lokaler utan giltigt träningskort kommer att polisanmälas för olaga intrång samt debiteras 500 kr. Oannonserade kontroller kommer att ske.

Utpassering

Medlemmen ska vara ute ur lokalen vid tiden för stängning. Det vill säga att eventuell dusch och omklädning ska ske innan den aktuella öppettiden är till ända.

Film och foto

Det händer ibland att vi filmar eller tar foton på våra träningspass och sedan lägger ut dem på sociala medier eller använder i marknadsföring. Säg till instruktören om du inte vill vara med på dessa filmer/bilder.

 

Personuppgifter

Xplore Fitness insamling och behandling av personuppgifter framgår av Xplore Fitness Integritetspolicy, vilken finns tillgänglig på http://www.xplorefitness.se/integritetspolicy. Genom att underteckna avtalet om medlemskap accepterar Medlemmen till att Xplore Fitness inhämtar och behandlar personuppgifter om Medlemmen i syfte att möjliggöra för Medlemmen avtalade tjänster och produkter samt andra medlemserbjudanden.