Hälsodeklaration Pigg Senior

Här fyller du i din hälsodeklaration.

Du väljer själv vilken information om din hälsa som du vill lämna och vill du hellre lämna informationen om det du tycker är relevant för oss till oss muntligen så är det OK,

  Namn (obligatoriskt fält)

  personnummer (obligatoriskt fält)

  Epost (obligatoriskt fält)

  Hur hälsosam uppskattar du dig om du ser till kost, vardagsmotion, sömn och stress?

  Har du ont eller mycket stelhet någonstans? Vart och hur ofta?

  Har du ofta huvudvärk/migrän utan att du är sjuk i förkylning eller liknande sjukdom?

  Har du något av följande besvär?

  Mer info om dina besvär ovan (om du vill tilläga något)

  Om du har någon annan sjukdom/besvär som inte nämnts här ovan som du tror att vi kan ha nytta av att veta så ange det här

  Behandlas du för närvarande av någon läkare?

  Om ja, för vad (om det är något som du tror påverkar din förmåga till fysisk aktivitet)?

  Har du det senaste året behandlats med kortison? När och för vad?

  Äter du några mediciner som är intressant för oss? Vad och för vad?

  Röker eller snusar du regelbundet?

  Eventuellt meddelande eller annan information om din hälsa

  Dina uppgifter lagras. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen läs vår integritetspolicy.