Fortsatt öppet

Angående Covid-19 och de nya tidsbegränsade riktlinjerna för region Örebro.
Anläggningen håller fortsatt öppet med de anpassningar för att minska risken för smittspridning som redan gjorts. Just nu arbetar vi med att genomföra ytterligare förändringar för att minimera riskerna.