Det mesta på ombyggnaden är klart!

Dock saknas det fortfarande en reception och det ska läggas ut en sträng konstgräs..